Vijesti Bužim

ODRŽANA 31. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BUŽIM

E-mail Ispis PDF

U petak 30. 10. 2015. godine održana je 31. redovna sjednica Općinskog vijeća općine Bužim sa 13 tačaka dnevnog reda. Na samom početku predsjedavajući Općinskog vijeća Safet Ljubijankić je konstatirao prisustvo petnaest vijećnika, kašnjenje jednog i opravdano odsustvo drugog vijećnika, kao i neopravdano odsustvo Načelnika općine Bužim, njegovih saradnika i dva direktora javnih ustanova i preduzeća.

Na pomenutoj sjednici pored uobičajenih izvoda iz zapisnika te odluka tehničkog karaktera, usvojene su dvije inicijative, zatim dva razrješenja i dva imenovanja, date dvije saglasnosti, te primljene na znanje dvije informacije.

 Posebnu pažnju izazvala je Inicijativa za organiziranje muzeja u Bužimu. Nakon opširnog obrazloženja predlagača Amira Sijamhodžića i autora elaborata Harisa Suljadžića, inicijatva je podržana i usvojena od strane jedanaest vijećnika. Ostaje nejasno zašto je pet vijećnika SDA, bez valjane argumentacije bilo suzdržano kod ove inicijative. U vezi ove tačke sjednici su u ime Koordinacije temeljnih boračkih uduženja sa područja općine Bužim bili prisutni Edham Eminić,  Arif Cinac i Senad Jusić, te komandant 505 brigade Sead Jusić, koji se obratio u ime Koordinacije.

Prihvatanjem informacije o konačnom imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Bužim od strane CIK-a BiH Općinsko vijeće je konačno stavilo tačku na sve zlurade pokušaje osporavanja navedenog imenovanja. Svoje opredjeljenje za kvalitetan rad i efikasno funkcionisanje OIK-a vijećnici su iskazali i imenovanjem sekretara OIK-a u imenu Nurije Bajrektarevića.

Nakon toga je imenovana i nova Komisija za dodjelu općinskih javnih priznanja u sastavu: Nisvet Jusić, Indira Bosnić, Safet Kovačević, Samir Duranović i Munir Duraković.

Usvojena inicijativa vijećnika Nemina Porića o pitanjima vezanim za prostorno građenje na području općine Bužim je bila predmet brojnih diskusija vijećnika.

Međutim, najdužu raspravu i najveći broj diskusija izazvala je Informacija o stanju u Općinskom pravobranilaštvu. Općinsko vijeće je upoznato sa svim problemima sa kojima se susreće Općinski pravobranilac Almira Đip-Duraković i odnosom organa uprave prema njoj lično i prema instituciji koju predstavlja. Većina vijećnika je bila stava da je odnos Općinskog načelnika prema imenovanom pravobraniocu krajnje neprofesionalan, te da blokada rada ovog organa šteti općini Bužim i brojnim projektima koji se vode poput projekta vodovoda Pivnice, a u širem smislu šteti i svim građanima općine Bužim. Općinsko vijeće je dalo punu podršku Općinskom pravobraniocu, te pohvalilo snagu i hrabrost odupiranju bilo kakvim pritiscima i pokušaju politizacije ovog organa.

Kao zadnja tačka Dnevnog reda našao se i prijedlog Zaključka za davanje uslovne saglasnosti za izvođenje radova na izgradnji lokalnog puta Mrazovac-Donji Brigovi u iznosu od 45.000 KM. Za razliku od od ostalih tačaka, ova saglasnost je dobila jednoglasnu podršku svih vijećnika.

 

Comments ()
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

Kontakt

 

 

 Sve predijeloge i sugestije na izgled i sadržaj portala www.buzimljani.ba možete poslati na e-mail: buzimljani-@hotmail.com.

  Telefon: 

Godinu dana postojanja portala buzmljani.ba-24.februara 2011. godine

Udruženje "Stari grad" Bužim Jurišnog bataljona b.b.

JIB:4263580190001, Registrovano u registru udruženja Knjiga V,reg.broj 88. 14.01.2010.godine